Votre navigateur ne support pas le JavaScript / Your browser does not support JavaScript!Wettelijke vermeldingen | Montagnes Du Jura

Deze website is gepubliceerd door :

Het Jura gebergte

  • Publicatie managers :
    C. R. T. Franche-Comté, opdrachtgever van de “Montagnes du Jura”
    Website manager : Emilie Rolandez, Project manager “Montagnes du Jura”

Voor informatie betreffende deze website of de inhoud, contact opnemen met : contact@montagnes-du-jura.fr

 

Hosting / ontwikkeling en uitwerking van de website :

De website is ontworpen, en wordt gehost door de maatschappijNet.Com
Espace Cristal
F-89100 Saint-Clément (Frankrijk)
03 86 64 56 67
contact@net-com.fr

www.net-com.fr

 

“Montagnes du Jura” hebben deze website opgezet met als doel de gebruikers informatie voor persoonlijk gebruik te verschaffen. Commerciële uitbating, zelfs slechts gedeeltelijk van de inhoud, de wel of niet berekende gegevens die hier worden gepresenteerd mogen niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van “Montagnes du Jura” gebruikt worden.

De website in zijn geheel is beschermd door de van kracht zijnde wetten betreffende intellectueel eigendom. Geen enkele reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk kan gemaakt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van “Montagnes du Jura”.

De benaming « Montagnes du Jura », het logo, de slogans, zijn, behalve wanneer anders gesteld, geregistreerde merken. Elke kopie, ieder gebruik en/of wijziging die gemaakt wordt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van “Montagnes du Jura” kan als namaak beschouwd worden, en tot juridische vervolging leiden bij de bevoegde rechtbanken.

Alle grafische elementen, campagne- en communicatie-onderdelen, affiches, films, tekeningen, foto’s, beelden, teksten, tekenfilmpjes, wel of niet met geluid, logo’s, merken, productnamen weergeven op deze website zijn beschermd door de Wet Intellectueel Eigendom.

In deze hoedanigheid is iedere download, kopie, weergave, bewerking, vertaling, en/of verandering, geheel of gedeeltelijk, op een andere website of drager gezet (papier, numerieke drager, film…) ten strengste verboden.

De externe hyperlinks die in het kader van deze website gegeven worden, en de inhoud van de websites waar ze naar verwijzen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van “Montagnes du Jura”.

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft u recht op informatie over, inzage in en correctie van uw gegevens die op deze website verzameld worden.

 

Website arrangementen en verkoop :

De op deze website geboden toeristische aanbiedingen worden in hun geheel beheerd door de verantwoordelijke doorverkopende instellingen. Deze beschikken over de vergunningen die door de wet van 13 juli 1992 voorgeschreven worden, of over een reisbureau licentie.
De adresgegevens van deze producerende diensten staan vermeld in het reserveringsdossier.
Dus voor informatie of klachten betreffende deze aanbiedingen wordt u verzocht contact op te nemen met de doorverkopende instelling, met vermelding van de betreffende productreferenties.

Deze actie wordt ondersteund door de Staat (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) en de Europese Gemeenschap (Fonds Européen de Développement Régional).

logo Republique FrancaiseEuropeFlagCMYKcopie

Allez plus loin :