Alter'Marché du Montou
Markten

Alter’Marché du Montou

-

De alter'marché van de vereniging Montou is een markt van plaatselijke producenten, ambachtslieden en kunstenaars met een associatieve verfrissingsbar. Deze verenigingsmarkt heeft tot doel de ontwikkeling te bevorderen van kwaliteitsvoedingsprodukten waarvan de produktievoorwaarden het milieu en de gezondheid van mens en dier eerbiedigen. Dankzij deze verbintenis, die is vastgelegd in een handvest tussen producenten, distributeurs en organisatoren, kan de Alter'marché een plaats zijn van rechtstreekse uitwisseling tussen producenten en consumenten, een plaats van bewustmaking en informatie over de lokale productie en de korte circuits.

Alter’Marché du Montou N°SERBFC000V50H006
Place de l'église
25440 MESMAY
Tarieven & Horaires Ouverture :

Le 01/07/22

Le 05/08/22

Le 02/09/22

Le 07/10/22

Brochures edited by Montagnes du Jura

Consult our brochure online

En résumé
Nous écrire
Neem contact op met de aanbieder
Privacybeleid *