Chapelle Notre-Dame des Conches
Religieus erfgoed

Chapelle Notre-Dame des Conches

-

Voor het eerst genoemd in de 16e eeuw, maar een sarcofaag van onzekere oorsprong werd ontdekt in de fundamenten (Musée de Brou). Het huidige gebouw werd in 1839 herbouwd. Uitzicht op de Bresse streek. Toegang per voertuig.
Interpretatie panelen.

Onze verre voorouders, waarschijnlijk van het Sequan-volk, bewoonden deze plaats reeds en leefden van veredeling, teelt en handel met hun buren de Eduanen en de Romeinen aan de andere kant van de Rhône.
Rond 50 na Christus, na de verovering van Gallië, zagen de Romeinen al snel de strategische voordelen van dit eerste deel van de Jura; zij brachten hun goden mee, bouwden tempels* en plantten waarschijnlijk wijnstokken.

*De tempels van Bacchus (Dionysus in de Griekse mythologie, god van wijn en dronkenschap) en Jovis (Jupiter, god van hemel en aarde)

Onze voorouders, de Kelten, hadden een polytheïstisch godsdienstig systeem ontwikkeld (dat het bestaan van meer dan één god erkent), onder het gezag van de druïden. Wij kunnen derhalve denken dat deze nieuwe Romeinse culten, hetzij naast de bestaande goden, hetzij naast elkaar kwamen en vanaf de 1e eeuw v. Chr. geleidelijk de plaatselijke culten assimileerden.
vanaf de 1e eeuw voor Christus. De Keltische fanums maakten zo op natuurlijke wijze plaats voor Romeinse, of liever Gallo-Romeinse, tempels.

De eerste evangelist, rechtstreeks afkomstig uit Klein-Azië, arriveerde in Revermont rond het jaar 150. De Romeinse vervolgingen in de eerste eeuwen dwongen de gelovigen tot voorzichtigheid en dwongen hen hun geloof niet op klaarlichte dag te belijden om niet op te vallen.

Hij zou een crypte hebben gegraven op een kerkhof (op een afgelegen plaats ver genoeg van Jovis en Bacchus op de oostelijke helling:
- de "Conche" (uit het Gallisch: een zeer vlakke en vrij diepe schelp/bak met opstaande randen en bedekt met kreupelhout).
De heilige Thyrse (leerling van de heilige Polycarpus, zelf leerling van de heilige Johannes, de apostel aan wie Christus aan het kruis zijn moeder had toevertrouwd) organiseerde bijeenkomsten van de eerste christenen van de Revermont, aan wie hij de Mariaverering bijbracht (de naam "Notre-Dame des Conches" toont aan dat de kapel aan de Maagd Maria was gewijd).
Dit ondergrondse oratorium van de eerste christenen schijnt rond 180 v. Chr. te zijn gebouwd en waarschijnlijk rond 305 te zijn verwoest.
muren van de kapel)
Het gebouw werd verder naar het noorden herbouwd, op de ruïnes van de tempel voor Bacchus (tijdens de instelling van de godsdienstvrede door keizer Constantijn, na 313). Deze kapel, die nog steeds aan Onze-Lieve-Vrouw van de "Conches" is gewijd, was de doopkapel (in 1950 door abt Gringoz gevonden bij het graven van een cisterne) van de streek en trok grote menigten aan; de Maagd is er afgebeeld met een druiventros. De Saraceense invasie, rond 730, moet de oorzaak zijn geweest van de vernietiging van dit gebouw. De Franken verjoegen de Saracenen uit Bourgondië, en de doopkapel werd iets verder naar het westen herbouwd (waar hij nu staat, te zien vanuit Bresse) als een kleine vesting.
De monniken die het bouwden, voegden er een gebouw aan toe om hen te huisvesten: de priorij van Tassona (waarvan de fundamenten vandaag de dag nog te zien zijn).

Ditmaal waren het de soldaten van de Honderdjarige Oorlog die de stad plunderden en in brand staken rond 1360. Pas in 1402 en met de hertogen van Savoye keerde de welvaart terug. Het heiligdom werd herbouwd op dezelfde plaats
. en brandde af rond 1536, tijdens de verovering van Bresse en Bugey door de troepen van François I.
In december 1794, op het hoogtepunt van de Revolutie, zagen de bestuurders van de gemeente Ramasse zich genoodzaakt deze met de grond gelijk te maken. Maar een ander heiligdom werd herbouwd op dezelfde plaats in 1839 door de inwoners van Ramasse en
de inwoners van Ramasse en Combes: degene die we nu kennen.

Chapelle Notre-Dame des Conches N°PCUBOU000V50ONIJ
01250 DROM
Apparatuur
  • Picknickplaats
Tarieven & Horaires Ouverture :

Du 01/01/22 au 31/12/22

Het hele jaar door, elke dag. Voor de buitenkapel die open is voor bezoekers voor de GEP.

Brochures Montagnes du Jura

Consult our brochure online

En résumé
Nous écrire
Neem contact op met de aanbieder
Privacybeleid *